March 28, 2016

Wie zijn wij?

Over Solange Jacobsen (1970) 

Solange Jacobsen is twintig jaar werkzaam geweest in diverse management- en marketingfuncties bij het Wereld Natuur Fonds en KPN. Gedreven door interesse, verwondering en soms verbijstering over solangede impact die de snelle opkomst van technologie heeft op mensen en organisaties, is zij zich in 2010 als zelfstandige gaan specialiseren in digitale jeugdcultuur. Zij adviseert en ondersteunt scholen, organisaties en overheidsinstellingen die geconfronteerd worden met de effecten van mediagebruik door jongeren en daar beter mee om willen kunnen gaan en/of op voorbereid willen zijn. Zo leidde zij o.a. van 2010 tot 2012 een landelijk project voor de politie om de jeugdtaak door te ontwikkelen en was ze voor de stichting Mijn Kind Online projectleider voor de ontwikkeling van www.mediaopvoeding.nl. Van 2013 tot 2014 nam ze als expert deel aan een tweejarig EU-project Make IT Safe (Daphne) dat er op gericht was om jongeren via peer-to-peer education bewust en weerbaar te maken voor online (seks)risico’s.

In 2014 richtte zij samen met anderen Bureau Jeugd & Media op. Binnen dit kennisnetwerk richt Solange zich op het thema Online veiligheid. (Social) mediagebruik leidt soms tot risicovol en grensoverschrijdend gedrag met grote gevolgen. Niet alleen voor direct betrokkenen. Als het bijvoorbeeld gaat om sexting, online pesten, vechtfilmpjes, challenges en massamobilisatie is sociale veiligheid in het geding en soms zelfs de openbare orde. Solange geeft strategisch advies aan maatschappelijke organisaties en scholen, schrijft beleidsplannen en vertaalt beleid naar relevante processen in een organisatie. Ook geeft zij workshops en training op dit gebied. Momenteel coördineert zij twee projecten: 1. een onderzoek voor Kennisnet onder minimaal 1500 jongeren naar hoe zij media inzetten om te leren en te ontwikkelen (monitor Jeugd en Media 2016) en 2. de ontwikkeling van online conversatiestarters die ouders bewust moeten maken van het belang van mediaopvoeding en de beschikbare informatie op dit gebied.


 

Over Jeroen van den Broek (1988)

Jeroen van den Broek is criminoloog en is in 2013 afgestudeerd op een onderzoek naar het gebruik van social media door jongeren binnen de straatcultuur: van de straathoek naar Facebook. Voor dit onderzoek heeft hij in 2014 de Rotterdam Scriptieprijs in ontvangst mogen nemen.jba

Na zijn studie is hij als zelfstandig criminoloog aan de slag gegaan en verzorgt hij met zijn bedrijf Partner in Crime trainingen, workshops en presentaties, doet hij onderzoek en geeft hij advies met betrekking tot criminologische thema’s. Binnen bovengenoemde disciplines houdt Jeroen zich met name bezig met straatcultuur en social media en in het bijzonder met de relatie tussen beide verschijnselen. Momenteel is hij onder andere werkzaam voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie en voor diverse gemeenten verspreid over Nederland. Tot zijn voormalig opdrachtgevers behoren instanties als het CCV, de Jeugdreclassering en verscheidene politie- en gemeenteafdelingen.

Naast het ondernemerschap is Jeroen drie dagen per week verbonden aan Hogeschool Leiden, als onderzoeker binnen het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit. Binnen deze functie verricht hij tevens promotieonderzoek naar dit specifieke thema. Tot aan 2016 was Jeroen als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn functie was tweeledig. Als practicumdocent was hij verantwoordelijk voor met name het vaardighedenonderwijs, waarbij studenten onderzoek leren doen, wetenschappelijk leren schrijven en leren betogen/debatteren. In zijn rol als tutor begeleidde Jeroen daarnaast het zogenaamde Probleemgestuurd Leren (PGL), waarbij studenten in kleine groepen aan de slag gaan met opgestelde problemen, om zich zodoende de stof eigen te maken.

Aan zijn studietijd en jarenlang dienstverband aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hij een uitstekend netwerk overgehouden binnen de wetenschaps- en onderzoekswereld. De grote meerwaarde van Jeroen schuilt in het feit dat hij er in tegenstelling tot veel andere wetenschappelijk onderzoekers een grote uitdaging in ziet een verbinding te vormen tussen wetenschap en praktijk. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in criminologisch praktijkonderzoek voor gemeenten, politie, ministeries en andere (overheids)instanties en heeft er zoals benoemd toe geleid dat Hogeschool Leiden Jeroen heeft aangesteld als onderzoeker binnen het Lectoraat Aanpak jeugdcriminaliteit.


 

Over Ieta Polman (1967)

Ieta’s roots liggen in de jeugdhulpverlening, waar zij startte als groepsleidster in een Haags tehuis voor uit huis geplaatste pubers. ‘Iedereen telt’ en ‘eerst de klik en dan de correctie’ waren belangrijke lessen die de jongeren haar leerden. Haar vervolgstudie Rechten en criminologie sloot ze succesvol af met een onderzoeksstage naar de alternatieve aanpak van jonge delinquenten in the Bronx, New York. Talentontwikkeling en eigen kracht waren daar uitgangspunten van werken.ieta

Op basis van die opdracht belandde Ieta als projectleider jeugd bij de politie. Eerste lokaal, later landelijk. Onder haar leiding werd de jeugdtaak van politie op decentraal (wijk-)niveau ontwikkeld, geïmplementeerd en in ketenprocessen ingevoerd. Het betrof de werkvelden repressie, jeugdgroepen en overlast, verwijzing naar zorg en preventie in een werkomgeving met 55.000 politiemedewerkers, rond de 65.000 jeugdstrafzaken en 28.000 zorgverwijzingen op jaarbasis.

In deze tijd ontwikkelde Ieta zich als transformationeel (bege-)leider. Ook in haar assessments kwam dit profiel uitdrukkelijk naar voren. Ieta gaf gedurende 10 jaar persoonlijke en intensieve begeleiding aan vele individuele collega’s en teams. De combinatie tussen leren in de dagelijkse praktijk en coaching op juist meer afstand van die praktijk, bleek telkens weer succesvol.

Die drive, ‘kracht in ontwikkeling’, werd de propositie van het bedrijf dat Ieta in 2013 startte als zelfstandig ondernemer en sinds 2014 als gecertificeerd coach/begeleider. Zij geeft nu individuele en teambegeleiding gericht op ontwikkeling en leiderschap en ze begeleidt maatschappelijke ontwikkeling in de (keten-)aanpak van sociale problematiek. Opdrachtgevers komen vnl. uit de domeinen bestuur, zorg, welzijn en veiligheid. Ieta’s aanpak is ‘luchtig van toon en stevig van inhoud’. In haar werk conformeert Ieta zich aan de Ethische gedragscode voor beroepscoaches (NOBCO) en zoekt ze waar nodig verbinding met andere professionals om op de vraag een zo goed mogelijk aanbod te creëren.