March 28, 2016

Wat is onze werkwijze?

Wij leveren een dienst aan de praktijk. Die praktijk staat centraal, net als de mensen en organisaties die er betekenis aan geven. Dat maakt het werk spannend en vraagt om een open en ontvankelijke basishouding, om creativiteit en flexibiliteit. Tegelijk zijn we betrouwbaar, we staan voor onze professie en zetten die met hart en ziel in. Dat betekent dat we ook kritisch kunnen zijn, uitdagen, doorvragen, confronteren. Maar nooit ten koste van. Leren is proberen.

We werken vanuit de principes van de lerende organisatie (Senge, 1990):

  1. We werken toe naar een werkbare, gemeenschappelijke visie op de vraag die op tafel ligt.
  2. We werken met ‘mentale’ modellen. Dat betekent dat leerprincipes centraal staan (zoals: fouten maken mag, domme vragen bestaan niet, leren doe je samen, hoe concreter hoe beter, casuïstiek centraal). Instrumenteel leren (een foefje, een app, een format, een werkvorm, praktische do’s en dont’s, kennis) is daar ondersteunend aan.
  3. Team-leren staat centraal. Dit principe kent twee elementen: ‘leren van elkaar’ en ‘samen sta je sterker in de aanpak.’
  4. Persoonlijk meesterschap. We werken niet alleen aan bewustwording, kennis en begrip, maar ook aan persoonlijke vaardigheden en talentontwikkeling.
  5.  Systeemdenken. De effectieve verbinding tussen de praktijk, de mensen en doelen, verantwoordelijkheden, rollen en activiteiten maakt het verschil.

We zijn ondernemend. Dat betekent dat we werken aan daadkracht en resultaat. Ook daar staan de professional en de praktijk centraal. Onder onze diensten vind je voorbeelden van wat we zoal doen.