March 27, 2016

In verbinding met de samenleving

Dat is zicht hebben op wat er leeft, reageren op wat er speelt en organiseren wat belangrijk is. In een samenleving die in hoog tempo digitaliseert is online óók een domein voor dienstverlening, veiligheid en veiligheidsbeleving. Online contact met burgers, vroegsignalering van online grensoverschrijdend gedrag, online samenwerking en informatie-uitwisseling met ketenpartners. Het zorgt voor nieuwe vraagstukken die je met een onderzoekende houding vast moet durven pakken.


Samen sterker dan alleen.

Dat bleek toen wij op verzoek van gemeenten, politie en jongerenwerk een training ontwikkelden op de Inzet van social media in de aanpak van problematisch groepsgedrag.

We bundelden onze kundes – advies & training, coaching & begeleiding en onderzoek & innovatie – en onze werkvelden – jeugd & media, leiderschap & ontwikkeling en criminologie. Dat leverde allereerst veel werkplezier op. En al gauw goed resultaat. Hands-on, open minded, nuchter en verfrissend. Deelnemers waardeerden vooral ook de humor, de dynamiek, het resultaat en de praktijkgerichtheid.

Wat aandacht krijgt groeit. Inmiddels zijn we een coöperatie en bieden we verschillende diensten aan in het maatschappelijk krachtenveld. Betrokken en betrouwbaar. We dagen onszelf en onze klanten uit beter te doen door anders te kijken. Het werkt.