March 28, 2016

Welke diensten bieden wij?

 

Training ‘Inzet social media in de aanpak van problematisch groepsgedrag’

Gemeenten voelen dat zij in de aanpak van problematische jeugd iets moeten met social media, maar tot een structurele ontwikkeling komt het vaak niet. Dat is wel nodig voor een effectieve aanpak. Zonder zicht op die ‘online hangplek’ missen gemeenten mogelijk cruciale informatie. Bovendien bieden social media kansen voor effectieve interventies.

De opzet van de training is ‘Gewoon doen!’. Professionals krijgen kennis aangereikt  en ontdekken met elkaar welke mogelijkheden social media bieden bij de aanpak van problematisch groepsgedrag. Aan tafel met lokale ketenpartners en andere gemeenten worden inzichten en ervaring uitgewisseld en direct vertaald naar eigen casuïstiek, werkproces en samenwerking. Vergelijkbaar met ‘training-on-the-job’ maken deelnemers letterlijk ‘werk van social media’.

De 8 gouden W’s van de training


 

Kick-off  ‘Samenwerken in werkproces integrale aanpak’

In de integrale aanpak van problematisch groepsgedrag is het essentieel om vroegtijdig zicht te hebben op signalen die impact kunnen hebben op veiligheid, veiligheidsbeleving en/of van belang zijn bij overweging van mogelijke interventies. Informatie-uitwisseling tussen ketenpartners is binnen het werkproces dan ook een kritische succesfactor. In een begeleide kick-off met focus op het integrale werkproces, inzet van social media en praktijk wordt hiervoor een stevige basis gelegd. Met aangereikte inzichten en handvatten stellen ketenpartners gezamenlijk vast hoe zij bij kunnen dragen aan een informatiepositie waarin zowel offline als online informatie samenkomt, geduid en gewogen kan worden en worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Naast een kick-off begeleidt Driekwadraat ook sessies waarin samenwerking op de andere onderdelen van het werkproces centraal staan.

 


 

Maatwerk op locatie

Organisaties die stevig door willen pakken op maatschappelijke vraagstukken ondersteunen we op locatie. Zowel adviserend als uitvoerend. Ook daarin is de insteek ‘Gewoon doen!’ ons vertrekpunt. We brengen complexe vraagstukken terug naar heldere vragen en praktische stappen. Of het nu gaat om het opstarten van online burgerpanels, versterken van de informatiepositie door online onderzoek, het inrichten van een praktisch werkproces voor vroegsignalering of het verstevigen van samenwerking.

 


 

Onderzoek 2.0

Driekwadraat levert praktijkonderzoek waarbij naar behoefte van de opdrachtgever een passende onderzoeksopzet wordt vormgegeven. Dit zogenaamde ‘Onderzoek 2.0’ kenmerkt zich door het gebruik van moderne technieken (bijv. social media) en een verfrissende kijk op de problematiek (bijv. door de inzet van studenten). De praktijk staat centraal.